Hva er en bærekraftig virksomhet?

Hva er en bærekraftig virksomhet?

Dette blir mitt siste innlegg for temaet sosial kommunikasjon med Cecilie Staude. I dette innlegget skal jeg gå nærmere inn på hva bærekraft egentlig innebærer. Og har vi nok informasjon og forståelse rundt bærekraft? Med inspirasjon fra forelesning nummer to og fem, med Cecilie Staude.

Bærekraft – hva er det?

Bærekraft kan være et begrep som mange har hørt om, men vet vi hva det egentlig innebærer? Bærekraft er så mye mer enn klima og Co2. Å være bærekraftig er å kunne leve slik at fremtidig miljø, økonomi og sosiale forhold må ivaretas. Leve slik at fremtidige generasjoner skal kunne leve uten problemer som fortidens har brakt med seg. Det finnes tre dimensjoner som er sentralt i en bærekraftig fremtid. 

De tre dimensjonene

Miljø dimensjonen er en av de tre viktige dimensjonene som må ivaretas. Redusere ressursbruken, for å kunne ta vare på naturen og klimaet vårt er nøkkelen for et bedre miljø. Eksempel på et tiltak som regjerer innenfor denne dimensjon er McDonalds papirsugerør. Her har selskapet byttet ut plastsugerørene med papirsugerørene for å kunne skape en litt mer miljøvennlig bedrift.
Nummer to i rekken er, den økonomiske dimensjon. Her gjelder det å være smartere ved utnyttelsen av ressursene. Et eksempel på det kan være å lage systemer for å kunne fordele ressursene mer likt. Bedrifter som Too Good To Go og Fjong inngår i den økonomiske dimensjonen. 
Siste dimensjonen er den sosiale dimensjonen. Dette ivaretas ved at alle mennesker får et mer rettferdig grunnlag. Her er menneskerettighetene i fokus. Nøttefabrikken er et godt eksempel på denne dimensjonen. Grunnen til dette er at bedriften samarbeider med utlandet for å skape enda flere arbeidsplasser.

Bærekraft forretningsmodell

Det finnes to veier til en mer bærekraftig forretningsmodell. Dersom bedriften tar ansvar for sin dårlige side innen bærekraft, og forsøker å forbedre eller redusere det. Kalles det ansvarsorientering – «less bad». Nøttefabrikken er et selskap som støtter opp mot ansvarsorientering. Bedriften åpner opp flere jobbmuligheter for befolkningen i utlandet. Mye av deres produksjon, er hjelp fra befolkningen i utlandet. Dette er en positiv ekstremitet fordi de skaper flere arbeidsplasser for arbeidsløse, som er et samfunnsansvar.

Andre typen kalles mulighetsorientering, der selskapet løser problemer andre har skapt – «more good». Eksempel på dette er selskapet Tesla. Bilene til Tesla er el-bilder, som er et mye bedre alternativ enn de motor bilene som har forverret miljøet vårt. De negative ekstremiteter som forurensing og farlig utslipp i naturen. Derfor har Tesla selskapet løst et miljøproblem, eller hvert fall forbedret et klimaproblem.

Grå vekst versus grønn vekst

Bærekraft i bedrifter og virksomheter har vi to begreper som er grå og grønn vekst. Den grå veksten er at virksomheten skaper verdi samtidig uten tanke på ressursbruken. Det skapes en lineær økonomi, der produkter ikke blir resirkulert. Grønn vekst derimot er en mer grønnere økonomisk virksomhet som vokser trygt innenfor jordens tålegrenser. Den grønne veksten har sirkulær økonomi der reparering, innhenting og resirkulering er hovedfokus for en mer bærekraftig virksomhet.

Grønnvasking 

Siden bærekraft og miljøansvar har blitt mer populært, og brukes i flere anledninger som et konkurransefortrinn. Så kan det være vanskelig for forbruker å kunne vite hvor bærekraftig virksomheten egentlig er. Grønnvasking er misvisende markedsføring. En bedrift, selskap eller organisasjon fremviser seg merbærekraftig enn hva den egentlig er. Det kan være bedrifter, men også produktene deres. 

Grønnvasknings-plakaten

Bedrifter og selskaper har signet grønnvasknings-plakaten. Men hva innebærer det? Her skal det fjerne falsk informasjon om bærekraftig innad virksomhetene. Når prosjektet er signet skal organisasjonen engasjere ansatte for en mer bærekraftig virksomhet. Opprette tiltak og fremdrift med andre bransjer som samarbeider på samme prosjekt. (Grønnvasking, 2021)

Den grønne strategi trappen

Grønn-vekst trappen er seks steg for bedrifter og selskaper kan følge for å gripe mulighetene på den bærekraftige fronten. Figuren under viser de ulike trinnene som kan følges.Det utvendige er første steg som omhandler det som fronter allmennheten.
Husrengjøring er intern opprydning i bedriften. Dette kan eksempelvis være miljøfyrtårn eller miljøsertifisering.
Steg tre er leverandørkrav, som setter krav til bedriftens samarbeidspartnere og leverandører. Møter disse menneskene dine bærekraftsmål?
Omlegging av bedriften til en mer bærekraft drift, er steg fire. Tiltak som forbedret styringssystemer og sortering. 
Femte steg er produkt-portefølje der tiltak for en grønnere og mer økoeffektive produkter. Eksempler på det kan være fornye emballasjen eller design på produkter. Eller, fjerne produkter med giftige materialer, eventuelt forminske. 
Siste steg handler om bedriftens forretningsmodell. Endringer i forretningsmodellen for en. mer bærekraftig og miljøvennlig virksomhet gjennom alle ledd. 

Litteraturlisten

Grønnvasking (2021) Grønnvaskningsplakaten hentet 2021 fra https://gronnvasking.no/no/om-plakaten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *