Effekten av OKR: Objective Key Results

Effekten av OKR: Objective Key Results

Denne måneden skal vi starte opp med et nytt tema med Karl Philip Lund i faget digital markedsføring. Dette tema omfavner e-varehandel som de neste blogginnleggene skal handle om. Første innlegg skal vi nærmere inn på styresettet: OKR med inspirasjon fra vår foreleser Karl Philip sin forklaring av fenomenet, på INEVO sin nettside. 

Hvordan har det seg at store suksessrike selskaper klarer å forstå og forme seg etter et marked som alltid er i endring. Styresettet OKR er nøkkelen til suksess til flere av de store selskapene. Google, Samsung, Netflix, Twitter, og Facebook er kun noen selskaper som benytter seg av styresettet. 

Hva er OKR?

OKR står for Objective Key Results, og er en enkelt og bedre måte å navigere mot et mål. Målet med dette styringssettet er å sikte mot høyere mål for å sikre seg en kontinuerlig fremdrift. Ved den Objective-delen stiller vi spørsmålet: Hva ønsker du å oppnå? Og Key Results omhandler: Hvordan har du tenkt å komme dit?
Det vil derfor si at «Objective» er retningen man ønsker å komme til, mens «Key Results» er hvordan kommer man seg dit? 

Objective Key Results

En strategi for en god ambisjon er å kunne skape et inspirerende og kvalitativt mål. Her handler det om å skape en motivasjon for fremdrift for ansatte. Ikke kun fokus på øverste leder sin økning i omsetning, men en strategi for motivasjon til deres ansatte. 

En annen strategi er å kunne ha en tidsfrist for de ulike målene. Det kan variere fra hvor store mål det er snakk om. Men det å kunne ha en frist på et oppdrag, gir motivasjon for gjennomførelsen av arbeidet.

Strategi nummer tre omhandler å kunne gjennomføre arbeidet uten å være avhengig av medarbeidere på gruppen. Dersom noe skulle oppstå for eksempel sykdom, skal ikke det kunne være en stopper for resten av gruppen til å nå sine mål.

De strategiene over gir bedriftens team god ambisjon grunnen til dette er at det er kort og enkelt, med inspirerende målsettinger. Eksempel på gode «objectives» kan være å dominere innen nisje bransjen i Oslo. En dårlig objectives er for eksempel inntekt over 3 millioner. Grunnen til at noen «objectives» er dårlige, er at de ligner key results. 

Hvordan utføre OKR?

Så hvordan utfører man styresettet? En artikkel fra Today In Business blir Mark Pincus intervjuet om OKR. Mark nevner eksemplet med selskapet Google. Han ble selv introdusert for dette fra selveste John Doerr. Hvordan de brukte OKR i Google var følgende. Selskapet danner grupper med hvert mål, og tre målbare nøkkelresultater. Dersom de oppnår to av tre mål, har gruppen oppnådd det overordnede målet. Men om gruppen gjennomfører tre av tre mål, har de virkelig klart å oppnå det optimale målet. Grunnen til at dette er en god strategi er selskapets forståelse om deres OKR. Denne gruppen som kan inneholde ti personer, fokuserer på det som er viktig for deres gruppe. 

Hvordan lykkes OKR?

Når styresettet ORK er gjennomført skapes det en transparent kontakt mellom bedrift og team om fremtidige mål. I et slikt styresett får alle ansatte en del i planleggingen, og forståelsen av mål og fremtidsplaner.

Grunnen til at dette lykkes er ansattes deltakelse i målene til bedriften, og hvorfor mål og strategiene er viktig for bedriften. De ulike teamene i bedriften får også oversikt over hvordan gruppene og bedriften ligger an i prosessen. Som skaper engasjerte medarbeidere og suksess for bedriften.

INEVO nevner 4 fordeler ved å benytte OKR:

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Hva er forskjellen på OKR og KPI?

Det finnes flere bedrifter som benytter seg av styresettet KPI, Key Performance Indicator. Et slikt styresett setter opp kvantifiserbare mål og strategier, som deretter brukes til å fremvise hvordan selskapet presterer. Eksempel på det er at det er flere selskaper som har et månedlig møte. Som kan vare i timevis, med side etter side. Til slutt vil medarbeiderne miste synet på hva som virkelig er viktig for teamet. 

Ikke glem bokstaven K

OKR og KPI har en felles bokstav som virkelig har mye å si i styresettet. Den kjente K bokstaven står for nøkkel. Nøkkelindikatorene er de som skal skille mellom det som virkelig betyr noe, med det som kanskje ikke er like viktig. Når dette glemmes er det kun indikatorer som står igjen. Dette er det mange bedrifter som glemmer, derfor begrenser man nøkkelresultater i OKR. 

Hva er de negative sider ved OKR?

Mål, forståelse og oppfølging

Samtidig som styresettet OKR er effektiv, motiverende og suksessrik på mange områder. Vil det alltid kunne dukke opp negative sider. Ved oppstart av OKR er selskapets mål en avgjørende faktor, om styresettet blir vellykket. Derfor kan det oppstå komplikasjoner dersom målene blir satt for høye, og dermed er uoppnåelig. Slike uoppnåelige mål vil få negative virkninger på deres team og ansatte. 

Samtidig ved opprettelsen av mål kan det oppstå uklarheter og dårlig forståelse av hva selskapet virkelig vil oppnå. Klare og tydelige mål er derfor en viktig faktor for å kunne unngå misforståelser hos de ansatte.

Når målene er satt og styresettet er i gang, kan dårlig eller ingen oppfølging skape komplikasjoner. Slik oppfølging kan lett havne i glemme-boken, og er derfor viktig å bemerke seg. Oppfølging kan også inneholde spørsmål og usikkerheter. Selskaper har en viktig rolle ved oppfølging, slik at deres ansatte er fullt klar over deres mål og strategier, og eventuelle endringer.

Når oppfølgningen er utmerket, kan de negative sider oppstå dersom teamets selskap oppfordrer til å oppnå mer. Dette kan faktisk slå tilbake. Grunnen til det er at det skaper dårlig motivasjon når de ansatte alltid må jobbe for mer, enn hva de får igjen for arbeidet. Eksempel på dette kan være at du jobber for en ny oppstartet bedrift. Selskapet ønsker å kunne være på forsiden av Google-søk. Altså, oppnå søkeoptimalisering for nettsiden deres. Du klarer å gjennomføre målet med nettsiden på forsiden. Men nå ønsker de at nettsiden skal være blant de fem øverste på søkemotoroptimaliseringen. For deg som ansatt kan dette slå tilbake. Hvordan ville du følt dersom du endelig får til målet bedriften har satt deg. Men allikevel skal du kun bli satt på nytt mål med en gang. Selskapets oppgave er derfor å gjøre medarbeiderne motivert til nye mål.

Ville du valgt OKR?

Styresettet OKR er en mulighet for å kunne skape et samhold innad bedriften. Med selskapets team og medarbeidere skapes det en strategi og plan for gjennomførelsen av målene som er satt. Slike styresett kan være krevende, men virkelig verdt det for de selskaper som ville satset på en slik målsetting.

Nøkkelsetting er en viktig del av styresettingen, der det skal vise de ansatte hva som virkelig betyr noe for dem. Skape motivasjon, være inspirerende og ha en god oppfølging med hver enkelt for å oppnå suksess. Ville du benyttet styresettet OKR?

Kildehenvisning

Lund, KP (2019) ORK: et system for gjennomføring hentet 05.04.2021 fra https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

Lund, KP (2019) Hva er et godt OKR Objective-ambisjon? hentet 05.04.2021 fra https://inevo.no/blogg/hva-er-et-godt-okr-objectiveambisjon/

Bryant, A (2010) Are you a C.E.O of something? hentet 06.04.2021 fra https://www.nytimes.com/2010/01/31/business/31corner.html?pagewanted=2&_r=3&

Castro, F (2019) KPI vs OKR, What Is The Difference? hentet 06.04.2021 fra https://medium.com/@meetfelipe/okr-vs-kpis-what-is-the-difference-ffa54673fcf1

Agnew, E (2020) Top 5 reasons why OKRs fail and how to fix it hentet 07.04.2021 fra https://blaast.com/2020/07/01/top-5-reason-why-okrs-fail-and-how-to-fix-it/

2 kommentarer til «Effekten av OKR: Objective Key Results»

 1. Hei Sandra!
  Fint innlegg! 😀 Jeg liker spesielt at du har sammenlignet OKR og KPI, det var nyttig å lese om. Du har en fin struktur og du har en god lengde på innlegget med flere interessante og relevante undertemaer. Godt jobbet!!

  Til neste gang vil jeg utfordre deg til å se om det passer å embedde en video om temaet inn i innlegget også?

  Stine

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *