Fanget opp av
Category: Digital økonomi og forretningsmodeller

Oppsummering: Digital økonomi og forretningsmodeller

Oppsummering: Digital økonomi og forretningsmodeller

Dette blir mitt siste innlegg for kategorien digital økonomi og forretningsmodeller. I dette blogginnlegg skal vi oppsummere litt hva vi har lært i første del av kurset, samt konsekvensene for fremtid og samfunnsutviklingen. Ved oppstart av dette kurset var det fortsatt en annerledes hverdag. Korona-situasjonen herjer fortsatt rundt oss så derfor er denne delen av kurset vært digitalt. Men vi har fortsatt lært mye. Arne Krokan har tatt oss med på svært mange spennende temaer. Kunstig intelligens Vi startet opp…

Les mer Les mer

Blockchain: trygge omgivelser eller misbruk av teknologi?

Blockchain: trygge omgivelser eller misbruk av teknologi?

For å kunne få en forståelse av hva blokkjede er måtte jeg gjennom mange ulike artikler, videoer og nettsider. Fenomenet blokkjede kan være vanskelig for noen å forstå hva det er og hvordan det fungerer. Men jeg skal i dette blogginnlegget prøve å fremstille begrepet på en forståelig måte. Vi skal også innom mine tanker om hvordan fenomenet kan bli brukt i Norge.  Hvordan oppstår blokkjede? For å kunne forklare prosessen gjennom en blokkjede og hvordan den oppstår, har jeg…

Les mer Les mer

Filterbobler og ekkokamre: Tar det over vårt samhold?

Filterbobler og ekkokamre: Tar det over vårt samhold?

Når internettet ble skapt, kom etterhvert begrepene filterbobler og ekkokamre. I dette blogginnlegget skal jeg komme nærmere på hva disse fenomener er, hvordan de oppstår og deres konsekvenser av dem med tanke på samfunnsutviklingen vår.  Boblen tar over Fenomenet Filterbobler er oppdaget og introdusert av Eli Pariser. Boken hans «Filter Bubble» handler om redselen ved konsekvensene av filterboblene. Det er både negative og positive konsekvenser ved å havne i en filterboble. Men hvordan påvirker boblen oss?Å havne i en filterboble, menes at…

Les mer Les mer

Livet uten kort og kontant

Livet uten kort og kontant

I dette blogginnlegget har jeg gått nærmere inn på plattformtjenester. Plattformen jeg skal gå i dybden på er tjenesten Vipps som ble lansert av DnB i 2015. For de som ikke vet hva tjenesten tilbyr er det en forenkling ved overføring av penger. Eneste du trenger å gjøre er å laste ned deres applikasjon og telefonnummeret til vedkommende betalingen skal overføres til. Smartbetalingen Vipps DnB startet opp en overføringsapplikasjon i 2015, som de navnga Vipps. Ved teknologi og samarbeid har…

Les mer Les mer

VR-teknologiens fremtid

VR-teknologiens fremtid

Vi er fortsatt på temaet digital økonomi og forretningsmodeller med Arne Krokan. Innenfor dette temaet har vi nå hatt om teknologisk konvergens, disrupsjon og additiv produksjon. I forrige innlegg var vi innom teknologien åpner flere dører enn den lukker, dette skal vi se nærmere på. Additiv produksjon omhandler 3D-print og VR- (virtual reality) og AR- (augumented reality) teknologi – som jeg skal se nærmere på i dette blogginnlegget.   Hva er VR-teknologi? VR er en forkortelse for Virtual Reality, altså en kunstig…

Les mer Les mer

Åpner teknologien flere dører, enn hva de lukker?

Åpner teknologien flere dører, enn hva de lukker?

Velkommen tilbake! Nå blir dette mitt fjerde blogginnlegg. Sist innlegg var vi innom kunstig intelligens, dette innlegget skal handle om de sosiale konsekvenser av den kunstige intelligens. Her skal jeg gå nærmere inn på hva fenomenet Amazon Go er, og hvilke positive og negative konsekvenser denne tjenesten har. Også skal vi innom den revolusjonerende roboten AV1.  Ved kunstig intelligens kan det forekomme både positive og negative sosiale konsekvenser. Den kunstige intelligens omhandler blant annet at maskiner og roboter som opererer…

Les mer Les mer

Teknologien har kommet for å bli

Teknologien har kommet for å bli

Velkommen tilbake til mitt tredje blogginnlegg! I dette blogginnlegget skal vi skrive et referat fra sist forelesning. Også skal vi gå nærmere inn hva på kunstig intelligens er. Forelesning 8.januar omhandlet litt mer om den digitale læringen som vi allerede har vært innom og kunstig intelligens med Arne Krokan. I denne forelesningen var Marianne innom for å fortelle videre om digital læring. Det som var hovedtema hennes, var å samle inn informasjon. Her er det viktig å vite hva oppgaven du skal…

Les mer Les mer

Viktigheten av god studieteknikk

Viktigheten av god studieteknikk

Nå er første uken av digital markedsføring gjennomført. Det vi skal fokusere på den første måneden er digital økonomi og forretningsmodeller. Arne Krokan snakket om temaene plattformer, plattformøkonomi og tillit – som vi kommer nærmere inn på senere. Mens Marianne Hagelia snakket om studieteknikker, og det var et tema som fanget min oppmerksomhet som var de digitale studieteknikker. Studieteknikk er en stor del av effektiv læring. Ved god studieteknikk vil det kunne være lettere å studere for studenter. Marianne Hagelia…

Les mer Les mer